Vítám Tě v ČÍTÁRNĚ.

Zde publikuji texty různého charakteru. Články, texty k různým tématům, k metodám, náměty či návody pro osobní rozvoj, poselství (channelingy) apod.. 

Veškeré texty pochází z mého pera. Pokud se na psaní textu podílel ještě někdo jiný, je to tam napsáno. Pokud je to text přijímaný - channelovaný, je to tam napsáno.

A tak vás prosím, pokud chcete nějaký z nich kopírovat či ho rozšiřovat, prosím uvádějte zdroj. Ráda bych se tímto vyhla nařčení z kopírování svých vlastních textů :-). Děkuji za pochopení.

ČLÁNKY

DUCHOVNÍ STOPKA - doplněno (modrá barva)

27.02.2012 14:25
K tomuto staršímu článku dočasně doplňuji, vzhledem k nynější situaci - viz Poselství Archanděla Michaela ze dne 26.2.2012 tyto informace: 1. Opravdu není vhodné v těchto dobách pracovat s vtělenými, s přivtělenými či jinak u nás pobývajícími bytostmi či entitami, neb přes "napadení" strachy,...

POSELSTVÍ OD ARCHANDĚLA MICHAELA 26.2.2012

27.02.2012 08:18
  Moji milí milovaní,   dneškem počínaje a následnými 25 dny konče, vás čeká těžká cesta. Cesta, kdy mnozí z vás budou sužování svými vnitřními strachy. Je potřeba se jim postavit a vyléčit je. Protože tyto strachy překrývají vaše srdce. Tyto strachy vám brání vidět sebe sama takového...

ODPUŠTĚNÍ 1

15.11.2011 22:14
  ODPUŠTĚNÍ   Odpuštění ......... Odpuštění je dar........... Odpuštění je síla .......... Odpuštění vede k životu.       Za nejúčinnější způsob, jak zlepšit jakékoliv vztahy i vztah k sobě samému, považuji odpuštění. Nikdy nemůžeme vědět, nakolik ,kdy a komu jsme ublížili,...

PŘEDSTAVENÍ TERAPEUTICKÉ METODY "RFL" - CESTA RODU

16.04.2011 14:51
  Říká se: rodina je důležitá.  Ten, kdo tuto větu vyslovil jako první, možná ani nevěděl, jak velkou pravdu má. Z naší rodiny, z našeho rodu, z naší linie, vychází naše životní energie a síla. Stejně, jako řeka by nemohla být bez svého pramene, stejně tak i my nemůžeme být bez svých...

ROK 2011 A JEHO POSELSTVÍ

24.01.2011 16:09
  Rok 2010 byl pro mnohé z nás rokem plným karambolů, přešlapů a zdánlivých nedorozumění, které bychom si rádi odpustili či na ně alespoň zapomněli. Cílem těchto událostí však nebylo srazit nás na kolena, nýbrž dovést nás k Pochopení, které je základním symbolem roku 2011. A co že to máme...

PŘEDSTAVENÍ TERAPEUTICKÉ METODY „EVA & EVH“

25.12.2010 14:59
    Terapeutická metoda „EVA & EVH“ je rychlá, velmi efektivní a ke klientovi velmi šetrná. Dokáže působit ve všech rovinách člověka i jeho duše bez jakýchkoliv nároků na znalosti či duchovní vyspělost klienta. V základu v sobě spojuje šest terapeutických...

POSELSTVÍ OD BOHA STVOŘITELE - 26.11.2010 - channeling

26.11.2010 19:28
  Kdož jsi? Že mluvíš za duši toho člověka. Kdož jsi? Že soudíš činy druhých. Kdož jsi? Víš více snad než sám Bůh? Kdož jsi? Že mluvíš jeho jménem.   Kdož jsi? Že "vidíš" do mysli člověka. Jsi snad čtenář mysli? Kdož jsi? Že "vidíš" do srdce člověka. Jsi snad čaroděj?   Každý jsme...

SYNAPSE – PROPOJENÍ - channeling

12.11.2010 13:02
  Každý z nás, každý živý tvor, rostliny i vše kolem nás (myšleno přírodní forma) jsme propojení s prapůvodním vzorcem Vesmíru. Každý z nás, každý živý tvor, rostliny i vše kolem nás, nese tento kód, byť určitým způsobem upravený, tak aby byl v souladu s „pozemským“...

WORLDWIDE ENERGY (WWE) – volně stažitelná energie

09.11.2010 11:15
Energie Worldwide je energie, která byla na Zemi seslána, respektive byla pro Zemi uvolněna v roce 2010. Slouží jako nástupce Reiki a je určena nejen pro práci na sobě, ale také s její pomocí můžete pomáhat druhým i planetě Zemi jako takové. Je to volně stažitelná energie, což pro vás znamenají...

SMLOUVA DUŠÍ - MAGICKÁ SMLOUVA - text Jan Salomon

27.10.2010 18:51
  (dále jen smlouva)   Smlouva je úmluva mezi dvěma stranami, které se dohodnou mezi sebou na jejím znění, podmínkách, způsobech uzavření, způsobu ukončení, případné návaznosti na jiné smlouvy a ostatních okolnostech smlouvu doprovázejících. Ostatními okolnostmi jsou...
<< 1 | 2 | 3 >>