PŘEDSTAVENÍ TERAPEUTICKÉ METODY „EVA & EVH“

25.12.2010 14:59

 

 

Terapeutická metoda „EVA & EVH“ je rychlá, velmi efektivní a ke klientovi velmi šetrná. Dokáže působit ve všech rovinách člověka i jeho duše bez jakýchkoliv nároků na znalosti či duchovní vyspělost klienta. V základu v sobě spojuje šest terapeutických technik či jejich prvků. K jejímu zvládnutí však není třeba znalosti ani jedné z nich. 

 

Těmito metodami jsou:

1.     systemické konstalace

2.    regrese a práce s dušemi

3..    mazání a tvorba programů

4..    vciťování se

5.    terapie odpuštěním

6.    práce s energiemi

 

Uvedená metoda zefektivňuje terapeutickou práci v tomto smyslu:

1.     prohlubuje působení terapie

2.    k analýze i k samotné práci není třeba konkretizace

3.    zkracuje čas potřebný k terapii

4.    nedochází k napojování terapeuta na klienta

 

K zvládnutí metody „EVA & EVH“ je třeba pouze znalost některé z technik umožňující získávání odpovědí ano/ne a procenta (např. kineziologie, práce s kyvadlem, automatická kresba, channeling a jiné).

 

Co se klienta týče, pro práci s touto terapeutickou metodou je třeba jen jeho souhlas a svolení jeho duše. Co je však důležité, vyžaduje se jeho aktivní spolupráce na terapii. Není možné, aby tuto práci za něj odvedl terapeut. Vyjímkou jsou pouze děti, a lidé s omezenou schopností vyjádření se. Tam pak je terapie prováděná tzv. v zástupu, ale také za přítomnosti žadatele (rodiče, příbuzní).                                                                                                       

Metoda EVH je velmi dobře kombinovatelná také s jinými metodami diagnostiky (například EAV, pulsní diagnostika, irisdiagnostika a další) a terapiemi.  Ne však dohromady, ale v postupném sledu.

 

Autor metody: Dagmar Bradávková (2010)