SYNAPSE – PROPOJENÍ - channeling

12.11.2010 13:02

 

Každý z nás, každý živý tvor, rostliny i vše kolem nás (myšleno přírodní forma) jsme propojení s prapůvodním vzorcem Vesmíru. Každý z nás, každý živý tvor, rostliny i vše kolem nás, nese tento kód, byť určitým způsobem upravený, tak aby byl v souladu s „pozemským“ tělem (myšleno hmatatelná forma).

Struktura lidské buňky se v mnoha ohledech podobá struktuře jakéhokoliv společenství, jako je např. rodina, město, atd.. Každá jednotlivá částice má dané funkce a žádná není zbytečná. Kdyby byla byť jen jediná částice odebrána, její „ekosystém“ by se zhroutil.

Stejně tak i v rodině, když je byť jen jeden její člen „odebrán“, tak rodina je tímto poznamenaná a to do doby, než dojde k „znovupřidání“ a je nastolena opět rovnováha (viz rodinné konstelace).

Obecně, ano, existují jisté „zálohy“ (bypassy), které „nastoupí“ v případě selhání, ale toto nahrazování má své hranice, své limity. Bohužel my lidé tyto hranice často překračujeme ať už z neznalosti či z „pokoušení osudu“. Pokud si tohle člověk jako jedinec i lidstvo jako celek uvědomí, pokud začneme znovu vnímat tyto hranice, mnoho „věcí“ se navrátí k rovnováze, k harmonii, bez zdánlivého  dalšího přičinění.

Hledejme tedy společně i každý sám, kde jsme tyto hranice, tyto limity překročili a porušili a mohli jsme se opět sjednotit sami se sebou, s naší duší, s lidmi jako celku, s planetou Zemí i s celým Vesmírem. Ať naše srdce mohou být ve stejném rytmu. Jsme vzájemně propojení, víc, než si dokážete představit. Dívejme se na druhé i všechno kolem sebe. I oni jsou součástí nás.