DUCHOVNÍ STOPKA - doplněno (modrá barva)

27.02.2012 14:25

K tomuto staršímu článku dočasně doplňuji, vzhledem k nynější situaci - viz Poselství Archanděla Michaela ze dne 26.2.2012 tyto informace:

1. Opravdu není vhodné v těchto dobách pracovat s vtělenými, s přivtělenými či jinak u nás pobývajícími bytostmi či entitami, neb přes "napadení" strachy, jsme křehčí a méně vnímaví k upozorňujícím signálům jak zevnitř, tak zvenčí.

2. Není vhodné spoléhat na svou sílu (myšleno energetickou), protože i ta je v těchto dnech oslabena. Mohlo by se stát, že nebudeme mít dostatek síly potřebné ke všemu, co se k takovéto práci váže. (Po zpracování svých strachů se tato síla zase navrátí do původního stavu, nebo se ještě znásobí. Nebuďte pak překvapeni :-))

3. Není vhodné jakkoliv pokoušet či si dobírat jakékoliv duchovní bytosti či entity. I ony si prochází tím čím vy.

4. Nezavírejte se však před svými strachy. Snažte se je pochopit a vyléčit, protože jen tak se můžete posunout dál a to jak na poli osobním tak i na poli duchovního charakteru.

 

Co to je – je to stav, kdy na nás bylo uvaleno „embargo“ našimi průvodci. Pokud máme nějaké duchovní znalosti – schopnosti, bývají nám často omezeny či úplně zastaveny anebo zcela odebrány. Také je nám zabráněno rozvíjet a učit se schopnosti nové. Tuto stopku však nemusíte dostat okamžitě, ale i s odstupem několika životů.

 

K čemu slouží – tato stopka slouží k tomu, abychom si naši chybu (chyby) uvědomili a napravili je.

 

 Pět nejčastějších příčin:

 

   1. kletba – je nevědomé uvrhnutí člověka do vazby

         - slovní kletba – ze zlosti vyřčená kletba: přeju si, aby se ti stalo…

- pálení papírků – pokud pálíme například naše negativní vlastnosti, je to v pořádku. Pokud ale pálíme např. negace druhých, byť nám to ubližuje, to už je zasahování a to v pořádku není

- představy – vizuální představy toho, co si přejeme, aby se druhé osobě stalo. Tato kletby je vědomá a „směřovaná“  cíleně a proto je nejsilnější z kleteb i s ohledem na to, že je zapojeno více smyslů

 

2.nevhodné odvádění duší – o odvádění duší se velmi často mluví. Jedno tvrdí, že je to velmi jednoduché, jiní zase tvrdí, že je to nebezpečné. Obě dvě tvrzení v sobě nesou kus pravdy.

Uvědomte si, že nikdy nevíte, co je to za duši, může to být sice „jen“ zbloudilá duše, ale také to může být i jiná duchovní bytost, za duši se vydávající s cílem využít vás. Taky nemusíte vědět, jaké vazby má tato duše k jiným duším a co jejím odvedením způsobíte. Příklad z praxe: duše, kterou chcete odvést, ve svém minulém životě byla ve spolku dalších 30ti mágů, společně sepsaly nějakou smlouvu, která jim brání z tohoto spolku se vyvázat. Pokud tuto duši odvedete, může se stát, že budete mít za krkem, a to doslova, 30 běsnících duší. Víte co dělat v takovéto situaci? Opravdu jste si jistí, že takovýto nápor zvládnete?

 

Zcela bezpečný a jednoduchý způsob odvedení duše je, že řekněte do prostoru, bez toho abyste se zavázali konverzací s ní: Duše, jež tu bloudíš, můžeš se obrátit na svého duchovního průvodce a ten Ti vše vysvětlí.

Pokud je to duše“silnějšího kalibru“ můžete zcela bezpečně poprosit archanděla Michaela a ten již učiní co je třeba. Ne všechny duše chápou principy vesmíru, některé si dokonce myslí, že pro ně tyto zákony neplatí. A pokud je sami neznáte, nebudete to ani schopni vysvětlit oné bytosti a ona sama dobrovolně neodejde.

 

3.„obrana“ – je dobré uvážit, v případě, že jsme „napadeni“ (záměrně v uvozovkách) zvenčí, jakou „obranu“ (taktéž záměrně v uvozovkách) zvolíme. A proč v uvozovkách? Veškeré vztahy dvou lidí jsou 50:50. to znamená, že i na onom „napadení“ si neseme 50%ní podíl. Ano, možná že v tomto životě jsme tomuto člověku neublížili, ale s největší pravděpodobností jsme to udělali v životě minulém. K podnícení v ublížení nám není vždy nutný fyzický projev z naší strany. Ono to funguje i na podvědomé či nevědomé rovině. Pokud nás tedy někdo napadne je tam vždy důvod. To je třeba si uvědomit. Jako nejúčinnější „obranu“ tedy považuju požádání o odpuštění této osobě (viz článek Síla odpuštění). Použití zrcadla, ve smyslu: to co posíláš, Ti posílám zpátky, považuji za naprosto nevhodné, protože je to z naší strany cílené ublížení. Pokud však toto zrcadlo přepolarizujeme, ve smyslu obrátíme kvalitu posílaného, to už vhodné je, ne však nejvhodnější a navíc to neřeší podstatu problému. Tím se začarovaný kruh nepřeruší. Odpuštěním však ano.

 

4. cílená kouzla za účelem ovlivnění druhých lidí – nejznámější kouzlo lásky

-          kouzla lásky pro přivolání konkrétní osoby k sobě

-          kouzla lásky za účelem odlákání sokyně, soka

-          kouzla za účelem zbohatnutí na úkor druhých

-          kouzla škodící druhým lidem

-          kouzla škodící ostatní

 

5. vzdání se schopností – pokud vědomě a cíleně zamkneme či odevzdáme své schopnosti – možnosti

 

 

 Co s tím můžeme dělat

1.       napravíme chyby, které jsme svým jednáním způsobili v lidské realitě

2.       převezmeme plnou osobní a duchovní zodpovědnost za to, co se stalo

3.       a budeme pracovat na tom, proč se to stalo, jak se to stalo, a dělat vše proto, aby se to již nestalo. Bohužel ale ani       splnění všech tří podmínek nám nezaručí, že své schopnosti – možnosti dostaneme zpět. Ale i to je o tom přijetí plné zodpovědnosti za to.

 

  text: Dáša Bradávková a Oldřich Peterek