CO NABÍZÍM

 
Osobní konzultace - někdy nám stačí si o věcech promluvit, podívat se na ně z jiného úhlu pohledu, nebo slyšet jiný názor než ten svůj. A sami pak často najdeme východisko, které jsme před tím neviděli. 
 
Osobní terapie - občas se můžeme nacházet v situaci, kdy jen mluvení nestačí. Kdy je třeba do daného problému jít hlouběji a pátrat v našich nevědomých (skrytých) rovinách. Kdy je třeba uvolnit bloky, které již máme za ta léta vytvořené a které nám brání dosahovat toho, čeho bychom si přáli. To se může týkat prakticky čehokoliv. Vás, vašeho zdraví, vašich vztahů v rodině i mimo ni, zaměstnání, osobního směřování v životě.... . 
Pokud je třeba pro řešení stavu nebo situace nějaká terapie, využívám širokou škálu technik. Při volbě způsobu terapie pak beru ohled převážně na individuální možnosti a potřeby klienta a na jeho aktuální stav. Terapii pak vedu tak, aby došlo k trvalé nápravě v největším možném rozsahu v tom daném okamžiku, a to ve všech potřebných rovinách a přitom s co nejmenší zátěží pro klienta. ..... více ke konkrétním technikám zde.
 
Osobní rozvoj - nemusíme mít žádný konkrétní problém k řešení a přesto bychom rádi na sobě pracovali a rozvíjeli se. I zde nabízím pomocnou ruku. Mohu vás provést vaší cestou tak, aby  váš rozvoj probíhal co nejvíce dle vašich momentálních možností a zdrojů, aby byl v souladu s vámi a naučím vás  dovednosti potřebné k tomu, abyste se co nejdříve mohli vést sami. Za základ osobního rozvoje považuji vnímání sebe sama, jak na rovině emoční, ale i na rovině tělesné i mentální. A k tomu učím různé jednoduché postupy, jak docílit efektivního rozvoje v této oblasti. Dále pak vyučuji různé techniky - metodiky na zpracovávání toho, co nám v tomto vnímání brání. A poté, co je klient vnímavější sám k sobě, můžeme společně objevovat jeho skutečné cíle a sny, a společně pak můžeme najít to, co mu dává v jeho životě smysl a pocit naplnění a štěstí. 
 
Osobní impulsy - někdy můžeme mít silný pocit zamrznutí či stagnace a nevíme kam se pohnout. Je to stav, kdy potřebujeme jen malinko popostrčit a dál už to jde samo. I v tomto vám mohu pomoci. Mohu se naladit na vás a na vaše pole a ten impuls najít. Nebo mohu požádat vaši duši, vaše průvodce či vaše anděly, či vesmír o inspiraci pro vás. Můžete sami požádat, v této "funkci" jsem pouze prostředník.
 
Semináře - věřím, že každý z nás je sám sobě tím nejlepším průvodcem a učitelem a že jediné, co k tomu potřebuje, je být sám sebou. Vím, že se to snadno říká, ale hůř udělá, když nevíme jak. A tak vše, co umím a znám, předávám lidem nejen při terapiích, ve videích a na přednáškách, ale také na seminářích, které nám mohou dát další rozměr pochopení i vnímání sebe sama. 
 
Firemní konzultace - firma je živý organismus stejně jako člověk. Je to útvar mnoha faktorů a jako s takovým se dá pracovat. Pokud něco ve vaší firmě drhne, dochází k poklesu či ke stagnaci, 
 
 

Čištění a energetické ladění prostoru -