WORLDWIDE ENERGY (WWE) – volně stažitelná energie

 

Seslání energie Worldwide je reakcí Univerza na aktuální dění tady na Zemi. Je určena nejen pro osobní potřeby člověka jako jednotlivce, ale i pro potřeby lidí jako celku a i pro potřeby celé planety Země. Je zaměřená na každodenní realitu člověka (převážně zdraví a vztahy a to v rozsahu celého života včetně prenatálního období) a na vývoj jeho duše (čištění překážek, zábran a bloků ve všech úrovních). Tím napomáhá k nastolení celkové harmonii člověka – ke štěstí. Jedná se o univerzální energii, podobně, jako je Reiki. Vyhovuje však nynějšímu tempu, nynější době.

 

Energie Worldwide má 3 stupně.  

 1. UŽIVATEL – uživatel může s energií působit na vše, co je uvedeno níže, ale pouze u sebe samého

 1. TERAPEUT – terapeut může tuto energii využívat nejen pro sebe, ale i pro druhé a to v rozsahu uvedeném pro stupeň Uživatel, plus rozsah druhého stupně a to jak pro sebe tak i pro druhé

 1. MISTR – mistr může tuto energii využívat v plném rozsahu stupně Terapeut plus rozsah třetího stupně a to jak pro sebe tak i pro druhé a zároveň může do této energie zasvěcovat v plném rozsahu (všechny 3 stupně) v případě lidí, kteří si tuto energii nemohou stáhnout sami, ale mají oni zájem

 

OBSAH STUPNĚ UŽIVATEL:

 1. pomáhá v léčbě běžných nemocí (chřipka, angína, bolesti hlavy, při svalová únava-namožení apod.)

 2. pomáhá při rekonvalescenci po nemoci

 3. pomáhá při léčbě různých zranění (pohmožděniny, řezné rány a zlomeniny)

 4. pomáhá při léčení těžších onemocnění

 5. posiluje imunitní systém

 6. odstraňuje lehké emoční bloky

 7. pomáhá při léčbě těžších emočních bloků (nechuť cokoliv dělat, labilita apod.)

 8. odstraňuje lehčí mentální bloky

 9. napomáhá s lepším hospodařením s energií (např. při problémech se štítnou žlázou a slinivkou břišní)

 10. obnovuje chuť do života (např. po ztrátě někoho či něčeho, na kom, čem nám velmi záleželo)

 11. pomáhá nám, abychom nelpěli na věcech a na minulosti (pozitivní i negativní)

 12. pomáhá nám, abychom nelpěli na svých „pravdách“ a „pravdách“ společnosti

 13. pomáhá nám, abychom nebyli závislí na jiném člověku

 14. pomáhá čistit křivdy

 15. pomáhá při duchovní práci (meditace, vize, sny, karty, kyvadélko, automatická kresba apod.)

 16. pomáhá vyjasňovat místo v životě - duchovní cesta

 

Další dva stupně po zažádání zašlu na e-mail.

 

 

PŘÍPRAVA NA PŘÍJEM ENERGIE WORLDWIDE:

U většiny lidí je potřeba před samotným zasvěcením provést předčištění z důvodu kvalitnějšího příjmu samotné energie. Stačí požádat Univerzální vesmírnou energii o předčištění před zasvěcením. V případě, že vás zasvěcuje mistr, je vhodné, aby toto předčištění udělal on sám.

 

 

PŘÍJEM ENERGIE WORLDWIDE – ZASVĚCENÍ

 Zasvěcení může proběhnout dvěma způsoby:

 1. Sami si požádáte nahoru

 2. Necháte se zasvětit mistrem

 

USAZENÍ ENERGIE WORLDWIDE

Proces usazování je doba, po kterou si energie „hledá“ své místo v systému. Tento proces může trvat až 3 týdny. Po tuto dobu nemusí energie pracovat v plné síle. Je vhodné minimálně první tři dny zvýšit příjem tekutin.

 

 

PRÁCE S ENERGII  WORLDWIDE:

Přiložíte si obě ruce na srdce a poprosíte energii Worldwide o působení na daný problém . Ruce necháte přiložené, dokud cítíte proudění energie. V případě zranění je vhodné položit přímo na zranění nebo nad něj.

Přiložení rukou na srdce je nejvhodnější způsob, protože energie bude sama rozvedena na potřebné místo či místa bez závislosti na místě projevení bolesti či problému. Místo, které cítíte bolest (problém), nemusí být vždy zdrojem bolesti (problému). Např. bolest hlavy může mít příčinu v bloku na páteři, a pokud byste přiložili ruce na hlavu, nikoliv na páteř, může se stát, že léčba bude nedostatečná.

Použít energii je možné kdykoliv a kdekoliv. V rozsahu stupně Uživatel nejsou žádná rizika ani omezení.

  

Tato energie nám byla seslána Stvořitelem, proto k ní přistupujte s úctou.

 

 

 

 

Upozornění:

Energie Worldwide nenahrazuje plnohodnotnou lékařskou péči, je pouze jejím doplňkem.  

Při práci s energií Worldwide dochází k čištění, které se může projevit fyzicky (příznaky nachlazení, chřipky či angíny, průjem, bolesti zad a další) i psychicky (citová rozkolísanost, pláč, zvýšená agresivita a další). Toto čištění trvá maximálně tři dny.  Pokud podobné problémy přetrvávají déle, není to projevem  čištění.

Pokud si energii Worldwide nemůžete sami stáhnout, je to způsobeno nekvalitní přípravou – vyčištěním, nebo na to ještě nejste připraveni.

Energie Worldwide je volně přístupná pouze osobám starších 15ti let. 

 

 

Text k energii vypracovali: Dagmar Bradávková a Oldřich Peterek