PŘEDSTAVENÍ TERAPEUTICKÉ METODY "RFL" - CESTA RODU

16.04.2011 14:51

 

Říká se: rodina je důležitá.  Ten, kdo tuto větu vyslovil jako první, možná ani nevěděl, jak velkou pravdu má. Z naší rodiny, z našeho rodu, z naší linie, vychází naše životní energie a síla. Stejně, jako řeka by nemohla být bez svého pramene, stejně tak i my nemůžeme být bez svých kořenů. Pokud je uspořádání rodu v pořádku (pozice i tok energií), čerpáme z něj více než 50% naší životní energie. Pokud je naše postavení v našem rodě jakýmkoliv způsobem narušeno, tuto sílu ztrácíme.

 

V případě, že nestojíme na správném místě ve svém rodě, nejen že se ochuzujeme o životní energii z něj plynoucí, ale můžeme tím i druhým členům rodu ubližovat, protože tím, že jim zabíráme jejich místa, odčerpáváme jejich energii a nedovolujeme jim, aby prožívali to, co si prožít mají a nemohou se učit, to, co se učit mají. Naše nesprávné postavení se pak také negativně odráží na našich vztazích i mimo rodinu a velmi důležitým negativním faktorem je, že tyto chybné vzorce předáváme našim dětem. Jednoduchý příklad: pokud my neuznáváme své rodiče, jak můžeme chtít po svých dětech, aby ony uznávaly nás? A to už stojí za zamyšlení.

 

Metoda „RFL“ je jednou z metod nového věku, pomocí níž můžeme tuto disharmonii rodu napravit a to v celém rozsahu. Je to metoda velmi šetrná a přitom působí v potřebné šíři i hloubce. A jak je to možné? Tato metoda, stejně jako „EVA & EVH“, „IHIV“, „EVIC“ a další, pracuje přímo s duší. Pomocí této metody můžeme napravit nejen pozici v rodě, ale také napravit energetické toky ubírající rodovou sílu. Také se skrze „RFL“ mohou vyrovnat mnohé „dluhy“ a to nejen z pozice nynějšího obsazení rodu, ale také z pozice minulých životů a to jak s osobami, které žijí, tak i s těmi, kteří již odešli.

 

Tip: pokud ovládáte některý ze způsobů dotazování, zeptejte se:

Kolik životní energie mi uniká skrze rod? J

 

Z pohledu klienta - pro léčení touto terapeutickou metodou je třeba jen jeho svolení a svolení jeho duše. A jelikož tuto metodu lze provádět nejen na přímo, ale i v zastoupení, je vhodná i pro člověka v kómatu (či s jinou omezenou schopností vyjádření se), pro    člověka s těžkými psychickými problémy (schizofrenie, maniodepresivní stavy apod.) a v neposlední řadě také pro děti.

 

K zvládnutí metody „RFL“ ze strany terapeuta je třeba pouze znalost některé z technik umožňující získávání odpovědí ano/ne a procenta (např. kineziologie, práce s kyvadlem, automatická kresba, channeling a jiné).

 

Tato metoda v sobě kombinuje převážně prvky rodinných konstelací a práce s duší. Jsou zde zahrnuty sliby, smlouvy a další závazky, do kterých se duše zaplétá v průběhu svých životů a které je potřeba pro správný chod energií uvolnit.

 

Výhody této terapie jsou:

1.     časová nenáročnost

-      komplexní srovnání rodu je v mnoha případech možné za 1 sezení

-      celá terapie obvykle trvá méně než 1 hodinu

-      doba usazování po terapii je obvykle 3-5 dní

2.    Tato terapie je individuální, probíhá pouze za přítomnosti terapeuta.

3.    Zasahuje po linii času rodu i po linii času duše.

4.    Byť zde dochází k emocionálním prožitkům, nejsou natolik silné, aby z nich klient sám nemohl bez cizí pomoci vystoupit v případě potřeby.

5.    Působení terapie „RFL“ se odehrává v celém rodu.

 

Srovnání rodu je základem, na kterém by měl terapeut stavět při jakékoliv terapii s klientem, právě pro svou provázanost s naší životní energií. Metoda Road of Family Line – „RFL“ je tedy vhodná pro všechny terapeuty, ať je jejich cesta jakákoliv.