ODPUŠTĚNÍ 1

15.11.2011 22:14

 

ODPUŠTĚNÍ

 

Odpuštění .........

Odpuštění je dar...........

Odpuštění je síla ..........

Odpuštění vede k životu.

 

 

 

Za nejúčinnější způsob, jak zlepšit jakékoliv vztahy i vztah k sobě samému, považuji odpuštění. Nikdy nemůžeme vědět, nakolik ,kdy a komu jsme ublížili, protože nesídlíme v jeho těle, mysli ani srdci. To, co se nám může zdát maličkostí, to druhému se může jevit jako utrpení. Navíc tato ublížení mohou probíhat na nevědomé úrovni, či mohou být pouze "reakcí" na naše energetické vyzařování. Také to mohou být ublížení vázané k minulým životům a k těmto "vzpomínkám" má vědomý přístup jen  málo z nás. Pokud nám tedy někdo ubližuje a my při nejlepší vůli opravdu nevíme proč, nebo čím jsme mu ublížili, že on ubližuje nám, odpusťme mu. Ukončeme onen kruh neustálého vzájemného trápení. Přestaňme se ohlížet na to, že on si začal. Není tomu tak. Pokud si uvědomíme, že i my na tom neseme svůj podíl, pokud si uvědomíme, že vždy je to 50:50 a pokud jsme ochotni s tím něco dělat, máme napůl vyhráno. Nepotřebujete k tomu nic víc, než otevřené srdce. 

 

A jak na to?

1. požádejme sami o odpuštění dotyčnou osobu
".......(jméno), z celého svého srdce Tě prosím o odpuštění, ve všech rovinách, časech i prostorech."

2. sami odpustíme oné osobě
"Z celého svého srdce Ti ...... (jméno) odpouštím, ve všech rovinách, časech i prostorech."

3. odpustíme sami sobě
"Z celého svého srdce si odpouštím, ve všech rovinách, časech i prostorech"

Každou větu, pronášíme tak dlouho, dokud sami neucítíme, že k odpuštění došlo. Teprve po proběhnutí jedné věty, můžeme přejít k další. Pokud tento proces proběhl "správně", není třeba v budoucnu toto již opakovat. Věty nedoporučuji měnit ani upravovat. Snížilo by to jejich sílu.

 

 

Přeji vám hodně síly i odvahy odpustit tam kde je třeba.

S láskou vaše Dáša.

 

 

text: Dagmar Bradávková