POSELSTVÍ OD ARCHANDĚLA MICHAELA 26.2.2012

27.02.2012 08:18

 

Moji milí milovaní,

 

dneškem počínaje a následnými 25 dny konče, vás čeká těžká cesta. Cesta, kdy mnozí z vás budou sužování svými vnitřními strachy. Je potřeba se jim postavit a vyléčit je. Protože tyto strachy překrývají vaše srdce. Tyto strachy vám brání vidět sebe sama takového jací ve skutečnosti, tyto strachy vám brání vidět to skutečné světlo ve vás. Nebojte se však ničeho, my stojíme při vás. Nebojte se však ničeho, my podáme vám pomocnou ruku, když budete chtít a dovolíte to.

 

Ve vašich straších je ukryto mnoho bolesti. Vaše strachy jsou mocné, budované po staletí a po mnohá pokolení. Však vy dnes, jste dostali dar. Dar pro sebe, i své děti. Vy dnes,  s Bohem po boku i s mnoha nás, můžete tyto strachy vyléčit. Vyléčit s Láskou k sobě i ke druhým. Neboť Stvořitel vás miluje a miluje vás v celé vaší celistvosti, neboť jen tak jste kompletní a uplní. Ani zrnko by neubral, ani zrnko by nepřidal. V jeho očích, jste úžasní a jedineční, ať jste kýmkoliv a ať děláte cokoliv. A proto dnes stojí při vás, mnohem silněji než dříve, abyste pocítili jeho Lásku silněji než dříve. 

 

Vaše strachy v mnohých z vás vyvolají pochyby. Silné pochyby o vás samých i o vašem Otci Nebeském. V té chvíli, když se tak stane, zkuste jen zavřít oči a otevřít srdce. Když deovolíte, Láska bude proudit. Nevzdávejte se, protože my jsme při vás. Když zavoláte my přijdeme. Když požádáte, my se projevíme. 

 

Jsme tu pro vás v každém čase, v každém prostoru. Nikdy to nebylo jinak.

 

S láskou k vám, moji milí milovaní, ten jež nese Meč i Růži Božího požehnání, Archanděl Michael

 

Požehnané nechť jsou vaše dny odteď až do skonání světa. Amen.

 
Channeling přijatý dne 26.2.2012 Dášou Bradávkovou.
Pokud chcete tento text předat dál, prosím i o uvedení zdroje. Děkuji.
 
 
 
 
 

K Poselství Archanděla Michaela ze dne 26.2.2012 přišly doplňující informace:

 

1. Opravdu není vhodné v těchto dobách pracovat s vtělenými, s přivtělenými či jinak u nás pobývajícími bytostmi či entitami, neb přes "napadení" strachy, jsme křehčí a méně vnímaví k upozorňujícím signálům jak zevnitř, tak zvenčí.

 

2. Není vhodné spoléhat na svou sílu (myšleno energetickou), protože i ta je v těchto dnech oslabena. Mohlo by se stát, že nebudeme mít dostatek síly potřebné ke všemu, co se k takovéto práci váže. (Po zpracování svých strachů se tato síla zase navrátí do původního stavu, nebo se ještě znásobí. Nebuďte pak překvapeni :-))

 

3. Není vhodné jakkoliv pokoušet či si dobírat jakékoliv duchovní bytosti či entity. I ony si prochází tím čím vy.

 

4. Nezavírejte se však před svými strachy. Snažte se je pochopit a vyléčit, protože jen tak se můžete posunout dál a to jak na poli osobním tak i na poli duchovního charakteru.

 

Channeling přijatý dne 27.2.2012 Dášou Bradávkovou.
Pokud chcete tento text předat dál, prosím i o uvedení zdroje. Děkuji.