SEMINÁŘ „EVA & EVH“ OSOBNÍ

 

Stává se vám, že se dostáváte do situací, s kterými si nevíte rady? Cítíte, že vás něco brzdí, nebo naopak popohání někam, kam sami nechcete? Chcete něco ve svém životě změnit? Chcete změnit sami sebe, anebo spíše chcete být sami sebou?

 

Pokud nevíte jak na to, nebo z jakéhokoliv důvodu nechcete hledat pomoc u jiných, seminář „EVA & EVH“ osobní je právě pro vás. 

 

A co je metoda „EVA & EVH“? Je to metoda, pomocí níž je možné odstranit veškeré typy zábran, překážek a bloků ve všech rovinách člověka tak, aby byl sám schopen vnímat i jednat zcela čistě, bez ovlivňování zvnějšku či zevnitř (různé programy či vzorce chování, atd….). Metoda „EVA & EVH“ tedy otevírá nejen mysl, ale i srdce.

 

Seminář „EVA & EVH“ osobní je koncipován tak, aby se jeho účastníci naučili praktikovat tuto metodu sami pro sebe, v rozsahu daném této rovině.

 

Program:

10:00 – 18:00

 

Celý program je rozdělen do několika bloků, tak aby každý účastník měl dostatek prostoru i času k pochopení celého rozsahu semináře.

Součástí semináře jsou skripta a drobné občerstvení (čaj, káva a drobné pochutiny)

 

Cena semináře „EVA & EVH“ OSOBNÍ:    1400,- Kč

Cena opakování:                                            350,- Kč

 

 

Těším se na setkání s vámi.

 

Dáša Bradávková