JAK TO VIDÍM JÁ: JÁ ŽENA

06.05.2013 11:04

Tento rok byl a stále je pro mě jako pro ženu velmi výjimečný. Již asi 3 nebo 4 roky vnímám změnu základního nastavení světa. Vnímám změnu v tom, že mužské uspořádání jako takové, přestává být funkční a začíná se hroutit.

 

Vnímám to všude. Tuto nestabilitu vidím  ve všech oblastech našich životů - ve vztazích, ve společnosti, v zaměstnání,  i ve vztahu k sobě samé/mu. A taky vidím, jak se probouzí, nebo možná je nucena se probudit :-) ta ženská část uvnitř nás.

Možná by se dalo říci, že patriarchát vystřídal opět matriarchát, ale není tomu tak doslova. Vidím to tak, že nastala doba, kdy žena jako taková dostává prostor k znovuobjevení, probuzení a hlavně prostor k uzdravení sebe sama. A nejedná se jen o ženu jako osobu, ale obecně o ženský princip, který je stejně jako princip mužský, součástí všeho. V předchozím článku Jak to vidím já: Bod zlomu uvádím, že uspořádání “Já pro Já” se rokem 2013 změnil na uspořádání “Já pro My”. A změna energií - převážení z energie mužské do energie ženské, s tím také souvisí.

Jen chci důrazně podotknout - není to nic proti mužům a není to nic ani proti ženám, obě energie, jak mužská tak i ženská,  jsou stejně důležité a spolu  pak tvoří jeden neoddělitelný celek. Podobně jako je tomu v pojetí Tao (Jin a Jang) , aby i tento celek fungoval a aby byl v rovnováze, je třeba aby obě energie byly zdravé a vůči sobě souladné.A ještě jedna věc - pod pojmem energie nemyslím něco nehmotného, či neuchopitelného, ale myslím tím naprosto cokoliv. Jak říkal známý vědec a filosof Einstein - Vše je energie. Jen různých forem a struktur.

A proč je to tak důležité? Proč je důležitá jejich rovnováha a spolupráce? Protože každá z těchto energií je nositelem určitých kvalit, které ta druhá energie nemá. A taktéž každá z nich té druhé poskytuje vše, aby se ta druhá mohla zdravě projevit.  Jen otázka k zamyšlení: Jak  se může projevit tma? Co k tomu potřebuje? A jak se může projevit světlo? A co ke svému projevení potřebuje?

Pokud to vztáhnu na člověka - aby muž mohl tvořit a rozvíjet se nejen v práci, potřebuje stabilitu a zázemí, což žena umí poskytnout, je to její přirozená schopnost. A aby toho žena byla schopna, potřebuje být zabezpečena a potřebuje se cítit v bezpečí, což jí může poskytnout zase muž, to je jeho přirozená schopnost.  Když to rozšířím na rodinu: Aby muž mohl pokračovat ve svých dětech (tato touha je mu přirozená), potřebuje ženu, která je odnosí, porodí a postará se o ně (což je přirozené zase jí), zatímco muž se přirozeně stará o její potřeby a o bezpečí její i jejich dětí. A není to jen o penězích, muž ochraňuje a žena podporuje. Pokud to však vzájemně nefunguje na obou stranách, nemůže fungovat ani vztah, ani rodina a potažmo ani společnost. Možná teď namítnete, a jak s tím souvisí společnost, ale napadá mě jedno sousloví z Bible, které říká, že ten kdo vede “stádo oveček”, musí nejprve umět vést svou rodinu. A ať je to s Biblí jak chce, musím s tím jen souhlasit. Když se podívám na osoby které nás “vedou”, myšleno Ti, kteří vedou naši společnost...

Odkud tedy pochází ona osobní i společenská nerovnováha? Mám za to, že to je právě onou jednostranností, nefunkčností a nespoluprací ženské a mužské energie. 
Mužská energie je o: Běž! Ulov! Ochraňuj! Ženská energie zase říká: Přijímej. Starej se. Udržuj. Jak to ale vypadá dnes? Co si o tom myslíte?

To však neznamená, že žena by se o sebe neměla umět postarat, a muž, že by se neměl umět postarat o děti. Jak žena tak muž mají v sobě obě tyto energie. Otázkou však je, která z nich je ta “vládnoucí”, která z nich vede jejich životy. Mám za to, že jsou nám dány (jak mužům tak i ženám) role, které jsou pro nás přirozené. Bohužel za staletí plných nenávisti vůči těm “druhým” (ženy vůči mužům a muži vůči ženám) a plných jozkreslených a násilně vytvořených “pravd” o tom,  jak by to mělo či nemělo být, už nevidíme tu pravdu. Zapomněli jsme. Už nevíme a ani necítíme, jaké to je být skutečnou ženou a jaké to je být skutečným mužem. A tak jsme nemocní nejen my, ale i naše vztahy a i celá naše společnost.

A tak dnes, jsem velmi šťastná za to, že přišla doba, kdy se Žena může uzdravit. Kdy se může znovu probudit a kdy může znovuobjevit svou vnitřní ženskou sílu. Kdy se opět může stát Ženou. A nejen to! Skrze sebe se může uzdravit nejen ona sama, ale také se skrze ni může uzdravit i Muž. A proč? Protože každý muž přišel skrze svou matku, protože každý muž se narodil z ženy. A tak, pokud se uzdraví žena, mohou se uzdravit i všichni její muži - synové, partneři i děti jejich dětí.

Muži, prosím vás, dovolte svým ženám se uzdravit, dovolte jim to a chraňte je, aby se mohli v bezpečí navrátit do svého lůna a mohli se znovuzrodit do své ženy a stát se jí v celé své ženské síle a celistvosti.

A vy ženy, prosím zkuste v sobě najít to, čím jste a staňte se skutečnou ženou. Navraťte se do svého lůna a dovolte samy sobě se probudit. A až se tak stane, prosím dovolte svým mužům, aby se uzdravili skrze vás a pro vás. Jen tak se totiž spolu můžete stát jedním.

 

 

 

Poznámka: Napsáno pro portál www.uspesne.eu dne 27.4.2013.

Pokud chcete tento text šířit dál, prosím o uvedení zdroje - Dagmar Bradávková, www.esoterika-poradenstvi.cz, včetně poznámky a aktivních odkazů. Děkuji.