PRŮCHOD PROSTOREM

Byl otevřen nový průchod do nového Prostoru dění a času. 

Jsme Jeden národ Jeden stát, Jedna Země, Jeden Svět. 

My Všichni jsme Jedno.

 
 
 

  

VODA - ZÁZRAČNÁ TEKUTINA

 

Voda je vzácná. A velmi vyjímečná. Nelze ji geneticky upravit ani jinak modifikovat. Přesto nemá své úplně čisté vibrace, z důvodu různého znečištění a nabourání informařních polí kolem ní.

Přišel mi symbol pro vodu, pro její návrat do přirozených vibrací a tak s radostí sdílím. Stačí jen na něj položit sklenici vody (na 1/2h) nebo džbán (na 3-4h) a pak prostě jen s poděkováním vypít.

Ať vám je tedy k užitku :-)

 

Pokud budete chtít se mnou sdílet své pocity a zkušenosti, budu ráda, když mi napíšete na můj email dagmar.l.bradavkova@gmail.com  :-)

 

Pokud budete chtít tento symbol sdílet, budu ráda, když budete sdílet i s odkazem na zdroj.

 

 

ROK 2017 - PADÁNÍ MASEK - ČISTOTA BYTÍ

VĚDOMÉ BYTÍ

Abychom se mohli rozvinout, abychom mohli začít volně tvořit a využívat plně svůj potenciál v souladu se sebou sama i s vesmírem, musíme být nejprve sví. Musíme  být takzvaně sami sebou. Ale co to vlastně znamená? Znamená to vnímat sebe sama, být schopný prožitku a projevení se. Je to jednoduše bytí podle sebe, dle svého cítění a vnímání a to bez výčitek, bez soudů. Prostě jen tak jak to je. Bytí je projevení celé své podstaty. Svobodné projevení. Vědomé projevení svého bytí. Bytí osvobozené od nevědomého ovlivňování různými programy, vzorci a dalšími zápisy v nás, či našich polích. To však neznamená, že žádné nemáme. To ani neznamená, že musíme být "dokonalí", "čistí", "bez bloků". znamená to jen, že jsme si plně vědomí sebe sama a umíme s tím "pracovat" na všech svých úrovních, když je třeba.

 

A zde si neodpustím malou poznámku: dokonalost neexistuje. Vše se totiž vyvíjí a neexistuje žádné konečné měřítko, kam až bychom měli jít, čeho bychom měli dosáhnout a kým bychom měli být.

 

DOKONALOST NEEXISTUJE. NENÍ ZA ČÍM SE HONIT. BUĎ JEN TÍM, KÝM JSI A VŠE BUDE V POŘÁDKU. :-)

 

Naše vědomí bylo často rozdělováno na část vědomou, podvědomou a nevědomou. Vědomé bytí je bytí ve stavu zcela vědomém, kdy žádné podvědomí a nevědomí už není (hrubě řečeno), respektive i podvědomé a nevědomé vědomí se stalo vědomým vědomím. My, jako člověk, máme přístup i schopnosti k celému našemu vědomí, jen to možná neumíme, anebo nechceme umět. Protože v momentě, jak ten přístup máme, vidíme, že naše dřívější realita, byla často jen iluze. A té se mnohdy nechceme vzdát, protože je v mnohém pohodlná. Nemusíme být odpovědní sami za sebe, můžeme se neustále za něco schovávat a nemusíme spoustu věcí řešit, protože se můžeme stále vymlouvat na něco, co ve skutečnosti ani není. A děláme to opravdu často, ať už vědomě či nevědomě.

 

S vědomým bytím souvisí aktivní přijetí sebe sama i toho, co žijeme. Souvisí s plným  uznáním své vlastní odpovědnosti za vše, co se nám děje i neděje. Je to vědomé přejmutí svého vlastního života do svých rukou. A plné uvědomnění toho, že jen já ho můžu změnit. A dokud toto skutečně plně nepřijmeme, zmůžeme opravdu jen málo.

 

JESTLI CHCEŠ, VYZKOUŠEJ SI: 

Níže uvedené věty často používám v terapiích jako tzv. věty uvolňující nebo korekční. Jestli chceš, vyzkoušej si je. :-)

 

Postup:

1. Vyber si větu (viz níže), která tě zaujala a nebo naopak odpudila na první pohled. U té, u které máš pocit, že se tě rozhodně netýká, to taktéž jistě bude ta pravá :-) Samozřejmě, že můžeš vyzkoušet klidně i všechny, když budeš chtít. Zajímavé pak je, vidět odlišnost jednotlivých reakcí.

2. Řekni ji, nejlépe nahlas. (když říkáme slova, věty potichu, dalo by se říct, že si je jen myslíme. Když je však řekneme nahlas, nejen že si je myslíme, ale slyšíme je i ušima, vyslovujeme ústy a navíc jejich vibrace - rezonuje přímo v nás. Účinek mluveného slova několikanásobně převyšuje účinek jen "myšleného" slova). Můžeš opakovat i několikrát.

3. Uvědom si její význam. Uvědom si, jaký v sobě nese význam. 

4. Nech ji projít tělem a nezapomínej dýchat. Tělo, je náš obrovský rezonátor. Jeho reakce vypovídají o mnohém a v podstatě nejdou ošulit :-).  A pokud pracujeme přes tělo, je to asi nejhlubší práce, kterou můžeme udělat. 

 

Pokud to děláš dobře, budeš cítit uvolnění možná už po prvním pronešení. Někdy je však větu říct vícekrát, to když je blok - odpor v těle silnější. Pokud ani po několikaterém pronešení (dle postupu) uvolnění necítíš, někde je chybka. Může to být nevhodnou větou (v tom případě vem na pomoc intuici, třeba tě ta správná pro tebe napadne), nebo to může být nesprávným provedením, anebo potřebuješ pomoci ještě něčím jiným - osobně používám, pokud některé věci neprochází, navíc ještě ťukání na hrudní kost (tam, kde se občas škrábeme) v rytmu srdce.

 

Můj svět vychází ze mě.

Jen já si volím jaký je.

A já ho můžu změnit.

Dovoluji si to.

 

CYKLUS VĚDOMÉHO BYTÍ ČLOVĚKA

VĚDOMÉ CHÁPÁNÍ - stav, kdy chápu - vím, co a jak mám, proč to tak mám a proč dělám věci tak, jak je dělám

VĚDOMÉ VNÍMÁNÍ - stav, kdy vnímám své emoce, své tělo i myšlenky, přesně do té míry, do jaké vědomě chci a potřebuji

VĚDOMÉ PROŽÍVÁNÍ - stav, kdy dovolím sama sobě své emoce, myšlenky i pocity prožívat v sobě, právě teď a právě tady, kdy si dovolím je v sobě nechat proudit, právě tak, jak jsou

VĚDOMÉ PROJEVENÍ SE - stav, kdy svobodně projevuju své myšlenky, emoce, názory, prostě sebe sama bez výčitek, bez záměru, bez pocitů viny a to jak vůči sobě samé, tak i vůči okolí

VĚDOMÉ BYTÍ - je to stav aktivního přijetí všech svých aspektů celé své bytosti a jeho žití