JAK TO VIDÍM JÁ: BOD ZLOMU

11.01.2013 18:18

Bod zlomu. Vnímám ho. Cítím ho. Jakoby stačilo už jen málo......

 

Rok 2012 byl pro mnoho lidí velmi  náročný. Byli jsme často konfrontováni se záležitostmi, které se týkaly naší  hluboké podstaty i podstaty našeho bytí. V těchto dnech a týdnech mnozí prochází obdobím, který provází pocit prázdnoty, vydělení, či  jakýsi pocit zavěšení  v meziprostoru, i čase.  Přitom často s tušením, že něco je ve vzduchu, že něco přijde. 

 

A proč tomu tak je?

Ať už si  o roku 2012 a o konci světa myslíte cokoliv, když se podívám na to, jak vše kolem nás funguje, nebo spíše už nefunguje, vnímám konec, který je nevyhnutný. Nikoliv však konec světa, ale konec systému v podobě, v jaké ho známe nyní. Vidím krize nejen na úrovni společenské, politické a ekonomické, ale také na úrovni osobní. To, jak se člověk chová ke člověku, i k sobě samému. Vidím lidi, kteří  ve víru společnosti , jejich norem, zákazů a příkazů ztratili svůj smysl. Zapomněli na to, kým skutečně jsou, co skutečně chtějí a kam jdou. Vidím, jak jsou v mnohém, jsou podobni ikonám vystavěných společností a jak podléhají strachům. Vidím jak jejich vnitřní hlas sebe sama je přehlušen hlasy zvenčí.

 

Mám silný pocit, že právě o tom je  BOD ZLOMU.  

 

O rozhodnutí stát se znovu sebou.

O vyrovnání a opuštění všeho, co nám v tom brání a to bez vyjímek.

O rozhodnutí, že uděláme vše, co je k tomu nutné.

A můžeme začít rozhodnutím, že přejmeme plnou zodpovědnost za sebe a své životy.  Rozhodnutím, že budeme tím, čím jsme ve svém nitru, ve své podstatě. 

Možná jsou to pro mnohé otřepané fáze, možná tato slova někomu nic neříkají.

 

Jak to vidím já: 

Rok 2013 je opravdu zlomový rok. Rok, kdy končí dlouhá éra individuality a nastává doba spolupráce a společného růstu. Doba, kdy končí  éra “já  pro sebe” a začíná zlatý věk “já pro my”. A k tomu, abychom mohli dát skutečně něco ze sebe, musíme být nejprve sebou a za sebe. Není to nic sobeckého, jak se může zdát. Být sebou je základním předpokladem k uzdravení sebe, i k uzdravení celé společnosti. A jak se kdo rozhodne, to je na každém. Volba je na nás.

 

Pokud vás něco z mých slov zaujalo, budu ráda za vaše komentáře. A pokud chcete vědět více , tak přístě u pokračování..........

 

 

Poznámka: Napsáno pro portál www.uspesne.eu 

Pokud chcete tento text šířit dál, prosím o uvedení zdroje - Dagmar Bradávková, www.esoterika-poradenstvi.cz, včetně poznámky a aktivních odkazů. Děkuji