TECHNIKY, KTERÉ POUŽÍVÁM PŘI SVÉ PRÁCI

 

Při rozhovorech a náhledech na stávající stav, na příčiny problému, či na možnosti jeho řešení používám převážně:

Navnímání a čtení energetických polí.

Channeling  - komunikace s duchovními bytostmi, jako jsou andělé, rádci, duchovní učitelé, průvodci a jiní. 

Automatická kresba, případně kyvadlo.

 

Při terapiích, kdy je potřeba uvolnit určité bloky, které nám brání v přirozeném řešení problému, používám hlavně techniky, ke kterým jsem se sama propracovala a které mám ověřené nejen na sobě. A to jak ty jednoduché (které můžete vidět i v mých videích), tak i ty složitěší. Jsou to

Slovo - jedná se zpravidla o soubor vět, které při propojení s tělem uvolňují bloky různého typu. Tyto věty vždy sestavuji individuálně, tak aby s nimi mohl klient pracovat i mimo terapii, kdykoliv je třeba. 

Terapie „EVA & EVH“ - tato terapeutická metoda je ve své podstatě vhodná k řešení jakéhokoliv problému, který se váže k člověku jako k jedinci.  Tato technika využívá slovních stimulů, které při správném zaměření bloky uvolňují, často do úplného vymizení.  Je vhodná pro každého člověka, bez omezení věkem, či nemocí a to jakéhokoliv charakteru. Pomocí této metody je možné pracovat dokonce i bez konkrétního zadání problému. Pokud tedy máte nějaký problém, o kterém z nějakého důvodu nechcete mluvit, je možné k uvolnění použít právě tuto metodu.

Terapie "RFL - Road of Family Line" - Cesta rodu - tuto terapeutickou techniku využívám při řešení problémů, které se vážou, jak už sám název napovídá, právě k rodu (tedy k rodičům, prarodičům, či ještě hlouběji do minulosti, ale také k dětem, vnukům, pravnukům.....). Pomocí této metodiky je možno zlepšovat také vztahy v současné rodině. Často se stává, že nám nynější vztahy nefungují, tak jak bychom si představovali, třeba z důvodu, že nejsou urovnané vztahy předchozí. I na tyto vazby tato metoda "myslí".

Bílý vítr - práce s emocemi

Cesta zkušenosti

ROP - práce a odblokování skrze vědomí těla člověka. Práce s emocemi, myšlenkami a pocity

Práce s energiemi - při terapiích taktéž používám energie, které mohou v některých případech velmi výrazně pomoci jak při terapii samotné, tak třeba při nastartování samoléčebného procesu. Energie používám hlavně jako doplněk. 

Terapie pozorného doteku - biostimulace nervového systému člověka dotekem.

a další

 

Tak to je výčet hlavních technik, které při terapiích používám. Používám i další techniky jako kineziologie, kartomancie, práce s emocemi a programy, channeling a další, ale vše se velmi prolíná, nelze tedy přesněji vymezit jejich použití. Každý jsme jedinečný, a každý potřebuje jinou cestu přístupu. A tyto a další techniky, to umožňují. Umožňují velmi individuální přístup pro každého, dle jeho osobitých potřeb.