ZMĚNA ČAKERNÍHO SYSTÉMU - channeling

11.08.2010 17:21

EDEGA: Pokud by lidé zůstaly na 7-mi čakerním systému,  jejich přechod do 5. dimenze by je velmi destabilizoval. Jejich emoce by byli natolik nekontrolovatelné, že by docházelo k všeobecnému chaosu a události by byly velmi nepředvídatelné  a "neovladatelné".  Vzhledem k polaritě a jejímu sjednocování tu máme mezistupeň 3 čakrový, který předchází jedno-čakernímu systému a který bude naším cílem v 5. dimenzi.  A pak už záleží na každém jedinci,  zda dosáhne duchovního vrcholu - "obalu", ve vaší řeči osvícení, či nikoli.