SLIBY A SMLOUVY

27.10.2010 18:15

 

Sliby a smlouvy, které uzavřeme v jednom životě, mohou přecházet do životů dalších a dokonce mohou přecházet i na jiné osoby s námi nějakým způsobem spřízněné.  To vše záleží na znění smlouvy (viz Smlouva duší)

Smlouvy mohou být osobní - uzavřené sami se sebou a nebo skupinové -  uzavřené s jiným člověkem, či jinou duchovní entitou, či jejich skupinami. 

 

Osobní smlouvy

- sliby (Slibuji, že .....)

- závazky - zařeknutí se (Už nikdy......., jinak........)

- smlouvy - uzavřené způsobem uvedeným v článku Smlouva duší

 

Skupinové smlouvy

- přísliby (Slibuji Ti, že .....)

- závazky (Zavazuji se, že ...., jinak .......)

- kletby - je to nevědomé vyřčení prokletí 

- prokletí - je cílené naprosto vědomé uvalení kletby na jiného člověka, skupinu či jiné duchovní entity

Kletby a prokletí jsou zvláštním druhem smluv, bez vědomé přítomnosti druhých, přesto však nás to zavazuje k zodpovědnosti.

- výměnné smlouvy - něco za něco

- smlouva s Bohem
 

text: Dáša Bradávková