ROK 2015 - ROK UZAVÍRÁNÍ

08.01.2015 13:52

 

 

Rok ukončování, odpouštění a opouštění a ladění se na novou frekvenci.


 

Co si budeme povídat….. bude to náročný rok. Ale až dokončíme to, co dokončit máme, až opustíme to, co máme opustit a až uzavřeme to, s čím se potýkáme často i roky, pak budeme svobodní. Konečně svobodní…….

 

A pak tento rok bude pro mnohé také rok plný objevů, projevení skrytých nebo skrývaných :-) potenciálů.  A potom Vážení, potom to bude skutečně jízda. A já vám garantuju, že bude skvělá.

 

Jízda, ve které nebude strach. Prostě jízda, která už teď stojí za to ! :-)


 

Rok 2015 to je v součtu osmička. Když se podíváte na osmičku, je to nekonečný dvojjaký kruh. Je to smyčka. Když si vezmete do ruky kruh, což dozajista v sobě obsahuje symboliku jednoty a harmonie, a když vzájemně otočíte rukama proti sobě, což symbolizuje dualitu, získáte číslo osm. Nekonečno, kdy se ve vzájemném proudu střídají duality jednoho a téhož. Což také vysvětluje ne-existenci dobra a zla (dobrého a špatného či mínus a plus, chceme-li to takto označovat), protože v zásadě se vždy jedná pouze o polaritu či pohled jednoho. Jednoho - Kruhu - Nekonečna - a Jednoty.

 

Co ona polarita vlastně jen vyjadřuje? Pokud stojíme - jednáme - prociťujeme cokoliv (ať už “pozitivní” nebo “negativní”) jedná se stále o totéž. Jen záleží, kde se zrovna nacházíme. ….

 

Copak hrnek je z jednoho pohledu správný a z jiného špatný?? Jak lze posuzovat svět i nás samotné jen z jednoho pohledu? Kdo to určuje? Kdo říká odkud se máme dívat a odkud nikoliv, protože to není dobré či dokonce zakázané??? Co by byl hrnek bez ucha, dna, či jeho  okraje k pití?

 

Vezměte si i onu osmičku. Když cokoliv vydělíte, už z ní nikdy nebude kruh. Už nikdy nebude celá, a už nikdy nebude nekonečně proudit. Tudíž ve své podstatě přestane existovat. Stane se něčím jiným. A stejně tak je to i s námi. Když cokoliv ze sebe popřeme, vydělíme či zapřeme, pak už to nejsme my……

 

……..

 

Když bych vám teď řekla, že neexistuje dobrá a špatná cesta. Že je prostě jen Cesta. Co byste dělali jinak?

 

…….

 

Tak běžte a dělejte to.

 

A to je poselství tohoto roku.

 

Dělejte věci tak, jak je cítíte. Neohlížejte se na to, jestli někdo říká něco jiného. Žijte svůj život podle svých představ. Podle sebe.

 

Prostě jen nezrazujte své srdce.

 

Na ničem jiném nezáleží. 

A to je vše, co jsem vám teď chtěla říct :-)


 

Dáša Bradávková. 8.1.2015, Fryšták