PŘÍCHOD NOVÝCH ENERGIÍ - channeling

26.06.2010 12:05

 

EDEGA A VEUDA:

1.    ROK 2012

 

-       přechod do 5. dimenze - transformace

-       co s tím máme dělat jako lidi

o   pomáhat Zemi – ekologie

o   pracovat na sobě

o   pomáhat druhým

-       pokud to neuděláme – jednotlivec

Neumřeme, jak uvádí některé zdroje, ani nebude 3. světová, ani nebude konec světa. Jeho duše jednoduše přejde tam, kde jeho vibrace budou v souladu s vibracemi místa a tam bude nadále pokračovat ve svém učení a vzdělávání se. Ano, adaptace by se dala považovat za „trest“, ale nakonec sám se tak rozhodl(a) a následkům není možné se vyhnout. Vždy ale bude mít někoho k ruce, kdo mu pomůže, když bude chtít. To, zda se člověk rozhodne „postoupit“ či nikoliv, to je vaše rozhodnutí a my ho respektujeme. A žádné rozhodnutí není špatné či dobré. Pokud duše cítí, že potřebuje ještě zůstat ve třetí dimenzi a učit se na těchto rovinách, ať zůstane. Je to v pořádku. A ti, jež se rozhodnou postoupit, těm rádi pomůžeme.

 

2.    DŮVOD PŘÍCHODU NOVÝCH ENERGIÍ:

 

- scelení polaritních světů

- zvýšení energetické náročnosti

- přechod do 5. dimenze

 

Tak, jako se vše vyvíjí a vše má svůj přirozený běh, tak i Země postupuje. Jednoduše nastal čas přejít do vyšší třídy.

 

3.    VÝVOJ

 Energie tu byly vždy a všude a tak jak se vyvíjí vše, tak se vyvíjí i člověk a jeho vnímání. Čas, kdy člověk mnohem více tyto energie vnímá a cítí, neustále postupuje „kupředu“ a stejně tak i energie. Čas se mění, je potřeba změnit i energie. To, co stačilo dříve, už nestačí a způsob, jakým se s energiemi pracovalo už je také nedostatečný. Díky větší vnímavosti člověka se mění taktéž rozsah působnosti energií. To neznamená že „staré energie“ jsou špatné a je třeba se jich zříct. To vůbec ne. Jen je potřeba je rozšířit. Ať už novými energiemi, či změnou způsobu práce s nimi. Mnoho lidí na světě cítí tu změnu a cítí potřebu něčeho nového, svěžího a pohyblivějšího.

Ti, jež s námi komunikujete a pracujete s těmito „starými energiemi“ prosím ptejte se a spolu pátrejme po nové cestě.

Po celém světě se objevují nové systémy nejen energií, i nové způsoby práce „starých věcí“. Buďte bdělí a naslouchejte. Vyzkoušejte a sami uvidíte, co bude vaší duši blízké a co nikoliv. Pokud sami cítíte tu potřebu něco změnit, udělejte to. Naslouchejte, přijímejte a vysílejte. I my posloucháme

Jak už bylo řečeno výše „staré systémy“ a to nejen energií přestávají být dostatečné ve svém původním rozsahu. Po celém světě přišlo 24 nových velkých energetických systémů a spousta malých. Máte možnost si sami zvolit. Vy Češi máte velkou výhodu. Jen u vás bylo channelováno a ještě to probíhá 6 z nich.

Velké systémy jsou komplexnějšího charakteru bez ohledu na jejich počet (počet energií).

Malé systémy jsou spíše uzpůsobeny způsobům práce ve smyslu např. šamanismus, buddhismus, intuitivní práce apod.