POSELSTVÍ - PROBUĎTE SE - 21.5.2012 channeling

21.05.2012 15:38

 

Moji milí milování.
 
Žádám vás. Probuďte se. Probuďte svá vědomí, přemožte strach, začněte dýchat a rozhlídněte se kolem sebe svobodnýma očima. Sundejte si brýle, které vám někdo dal se slovy, že to je pro vás dobré, že to je pro vás to nejlepší. Přestaňte si nechat diktovat co a jak má být, co a jak má co vypadat, a jací máte být vy sami, co máte cítit, co máte myslet, a jak máte vypadat. Bůh vás stvořil dokonalé přesně takové jací jste a netřeba se měnit po vzoru reklam či filmů, které vás často vedou jen ke klamání sebe sama. Vše co potřebujete k životu, vše máte v sobě, jen to probudit. Nikdo to ale za vás neudělá, jste to jen vy sami, kdo může. Jsme tu stále s vámi a jsme tu stále pro vás. Můžete se ptát na cokoliv a my vám s láskou odpovíme. Ten, kdo vám tvrdí, že je to lež, sám procitá. Je však zahalen strachem o seb a své pozemské já, které je tak krátké. Zahleďte se do sebe, prociťte se až do svého srdce a své duše a tam uvidíte a ucítíte co je pravda skutečná a co nikoliv. Každého, který vám přináší zprávu, ať už je jakákoliv uctěte dobrou vodou a chlebem. Není třeba drahých darů a pozlátek. Jen to, co je ve skutečnosti třeba, to je čisté.
 
My, vaši z mnoha průvodců, nejsme lidé, ale mnozí jsme jimi v skutečnosti byli. Ti z nás, kteří nezapomněli jaké to je býti člověkem, neskuhrají, ale s láskou přijímají, že to nemusí být vždy lehké. Cesta ke člověku nemusí být snadná. Cesta k člověčenstvu, však může být daleko těžší.
 
S Láskou archanděl Gabrieli a můj bratr Jeremiáš