POSELSTVÍ ARCHANDĚLA MICHAELA A GABRIELA OPĚT K TÉMATU STRACH - 2.6.2012

03.06.2012 18:59

 


Moji milí, milovaní.
 
Teď, v této době, v době plné strachů, a to nejen existenčních, se objevují slova lidí, jejichž osobní strach je přeložen ještě větším strachem. Strachem budovaným po staletí. Nejen vy, ale i my se tímto potýkáme.

Když přiložíte dřevo na oheň, hřeje a pomáhá, když však budete stále a stále přikládat, oheň se rozhoří a stane se nebezpečným. Stejně tak je to se strachem. Když se „rozhoří“ natolik, že není přes kouř a plameny vidět, tak ten, kdo nevidí, ho sám neuhasí. Strach je mocná zbraň, kterou jsme vyvinuli sami proti sobě.
 

Pomozte těm, kteří nevidí, láskou a pochopením.
Pomozte těm, kteří rozsévají strach, odpuštěním.


Dnes, když se otevírají velká kolektivní témata  - trestu, víry, nenávisti a viny, je těžké pro mnohé, kteří ještě neopustili svá vlastní témata trestu, víry, nenávisti a viny vidět skutečnou podstatu toho, co právě teď probíhá. Toto kolektivní téma trestu, víry, nenávisti a viny působí na všechna srdce bez vyjímky, protože teď už není JÁ a JÁ, teď už je „jen“ MY, jsme jen MY a naše skutky jsou společné. Strach ničemu nepomáhá.

 

My s láskou se díváme. My s láskou vás přijímáme a jsme tu pro vás.

 
Archanděl Michael a Archanděl Gabrieli
 
 
(dne 2.6.2012 přijato Dášou Bradávkovou)
 
Pokud chcete tento text šířit dále, prosím o uvedení zdroje. Děkuji