POSELSTVÍ - 4.10.2012

04.10.2012 12:15

 

Moji milí milovaní,
 
vím, že dnes, že v těchto náročných dnech, mnozí z vás ztrácí nejen víru, ale i naději, že přijdou lepší časy, že bude líp. Vím, že mnozí z vás mají pocit, že ztratili svou cestu a že není cesty návratu. Proto slyšte má slova. 
Vše máte ve svých rukou. Vaše životy i vaše zítřky (vaši budoucnost). Vše co se vám nyní děje není trest, nýbrž vaše cesta vysvobození. Jde jen o to pochopit a uzřít jaká je skutečnost a jaká je podstata Všeho. Naslouchejte, vnímejte, pozorujte a prožívejte. A pokud se přeci jen ztratíte, vždy máte možnost požádat o pomoc mnoho mistrů a to jak těch zemských, tak i těch na nebesích. Pamatujte, že nic se neděje bez příčiny. A že nic není bez následku. To, co vás nyní dohnalo, neb čas je krátký, je to, co jste si způsobili sami a jen vy sami můžete dojít vyrovnání. Jen vy sami z tohoto koloběhu můžete vystoupit napříč ("navzdory") času i prostoru. Není žádných hranic a není žádných omezení. Jste jen vy a není nikoho, kdo by zapříčinil, aby tomu bylo jinak. Jen vy a vaše Já. 
 
Tak praví Ten, jež vás stvořil.
 
(dne 4.10.2012 přijato Dášou Bradávkovou)
 
Pokud chcete tento text šířit dále, prosím o uvedení zdroje. Děkuji