POLARITNÍ SVĚTY - channeling

08.08.2012 15:01

 

POLARITNÍ SVĚTY - channelováno 8.8.2010

 

 

Polaritní světy jsou vyjádřením duality. To, co je tady plus, je tam mínus a naopak. To, co je tady „špatné“, tam je „dobré“ a naopak. To, co je tady „černé“, je tam „bílé“. Uvedu příklad: tady je nejvyšším citem láska a tam je to nenávist. Tady je cílem přiblížit se Bohu, tam je cílem od Boha se oddělit. Tam, kde náš svět „končí“ (osvícení), tam jejich svět začíná a tam, kde končí jejich svět, náš začíná. Obojí je „cílem“.

 

V nynějším pojetí vašeho světa se pohybujete v prostoru 3D. Ona polarita, vyjadřuje z pohledu vašeho, 4.prostorový rozměr. Jejich spojením (spojení obou polarit – vašeho i jejich světa) přejdete vy i oni, již jako jeden celek do 4D, odkud můžete pokračovat do dimenze 5.

Ona 4. dimenze by se dala považovat jen za jakýsi přechod, ale není tomu tak. Je to velmi důležitá fáze, kdy se otvírají brány k posunutí vidění (ve smyslu vědění) pravé cesty. Je to velmi náročné období převážně pro vás, byť z vašeho pohledu krátké.

 

Role polarity – polarita byla dána jako protipól té naší. Dvě cesty k jednomu cíli. Nastala doba, kdy toto rozdělená ztrácí smysl. Ze dvou částí se konečně stane celek. Při jejím spojováním je lidstvo nuceno pochopit, že neexistuje Dobro a Zlo. Že vše je „jen“ součástí Jednoho. Doba rozdělování a škatulkování končí. Je čas se podívat Pravdě do očí. Je čas pohlédnout nahoru i dolů, do „nebe“ i do „pekla“. Jen tak se člověk může stát celistvým a šťastným.

 

Co to znamená pro vás. – znamená to, že budete muset přehodnotit mnoho pohledů nejen a vše kolem vás, ale také uvnitř vás. Budete nuceni se vydat až do hlubin sebe i své duše, abyste následně svou duši pochopili a splynuli s ní. Čeká vás těžká doba v lidštině plná bolestí a ztrát, které jsou ovšem nutností, abyste prozřeli. (VEUDA)

 

Ale nebojte se obrátit k nám i k bytostem, jež už nesídlí v lidských tělech a které si prošly vším, čím si procházíte nyní vy. Mnoho z nás v těchto časech sestupují blíže k vašim srdcím, aby vám byla podána pomocná ruka, když požádáte. (EDEGA)

 

Prostě a jednoduše: pokud nezačnete makat a budete hnípat na těch prdelích, zapomeňte, že až vám bude nejhůř a budete pánbíčkovat, že my přiletíme celí říční a nadržení, jen abychom vám mohli pomáhat. Na to rovnou zapomeňte. Prostě makat a makat. Nic jinýho. (SSIIRRIIUUSS)

 

Nechť vaše duše i opozdilci se kají a Boha hledají, neb peklo je schvátí a nikdy nennavrátí. Vaše hříšná těla zapomněla, co je to věřit. (ARRA)

 

 

12       CYKLŮ PROMĚNY

Předpříprava trvala tři měsíce a někteří vnímaví jedinci (dle jejich otevřených kanálů) tyto změny mohli zřetelně pociťovat jako neustálé střídání stagnace a akce.

 

12 Fází přechodu, stejně jako roku (myšleno astrologický rok), vás učí jedné zkoušce za druhou.

 

Polarita respektive její splývání (začla 7.srpna 2010) bude procházet 12ti cykly – skokově, aby změna nebyla prudká a vyosující – pro lidi. V každé fázi bude docházet  k určitým změnám, které se postupně „zařadí“ – asimilují do běžného dění.

 

START: vytvoření „šedé zóny“ – „šedá zóna“ je ohraničená „oblast“, kde se oba polaritní světy přirozeně prolínají. „Šedé pásmo“ je určeno k přijmutí nových „principů“ oběma stranami a k stoupání k  fázi následující.

 

 

 

 

 

 

1.fáze  (1týden) – už proběhla – informace o přípravě na nejvyšších rovinách – 10% a start přípravy

 

mezifáze (3 dny až 3 týdny) – splynutí hranic „šedé zóny“ a vytvoření nové „šedé zóny“. (3 dny až 3 týdny)

 

 

 

    

 

 

               

 

 

 

2.fáze (1 týden) -  channelování přístupnými kanály členy našich rad (15. a 14. duchovní rovina – v lidštině)

 

mezifáze (3 dny až 3 týdny) – splynutí hranic „šedé“ zóny a vytvoření nové „šedé“ zóny

 

3.fáze  -  (1týden) – opatření k zaregistrování nižšími rovinami

 

mezifáze (3 dny až 3 týdny) – splynutí hranic „šedé“ zóny a vytvoření nové „šedé“ zóny

 

4.fáze (2 týdny) – fyzické upozornění na změny – „katastrofy“ podle oblastí – bez problémů nahraditelné

 

mezifáze (3 dny až 3 týdny) – splynutí hranic „šedé“ zóny a vytvoření nové „šedé“ zóny

 

5.fáze (2týdny) – Fyzické změny na člověku – zvětšení únavy, apatie

 

mezifáze (3 dny až 3 týdny)– splynutí hranic „šedé“ zóny a vytvoření nové „šedé“ zóny

 

6.fáze (3 týdny) – vyplývání na povrch „negativních emocí“ – nenávist, zloba, obecně pojmenované – podráždění

 

mezifáze – splynutí hranic „šedé“ zóny a vytvoření nové „šedé“ zóny

 

7.fáze (3 týdny) – zvýšení agresivity a projevení vůči sobě

 

mezifáze – splynutí hranic „šedé“ zóny a vytvoření nové „šedé“ zóny

 

8.fáze(3týdny) – výbuchy a násilí na věcech

 

mezifáze – splynutí hranic „šedé“ zóny a vytvoření nové „šedé“ zóny

 

9.fáze (3týdny) – výbuchy a násilí na zvířatech

 

mezifáze – splynutí hranic „šedé“ zóny a vytvoření nové „šedé“ zóny

 

10.fáze (3 týdny) – zvýšení a násilí na lidech

 

mezifáze – splynutí hranic „šedé“ zóny a vytvoření nové „šedé“ zóny

 

11.fáze (3 týdny) – transformace – (duchovní procitnutí – sáhnutí na dno)

 

mezifáze – splynutí hranic „šedé“ zóny a vytvoření nové „šedé“ zóny

 

12.fáze – procitnutí – okamžité

 

 

Odpovědi na vaše otázky hledejte ve svém srdci.

 

 

Co vám může pomoci pro překonání krizového období

 

1. být více o samotě a nahlížet do nitra

2. meditovat 5x denně minimálně 5 minut

3. vytrvat