EUTANÁZIE, SEBEVRAŽDA A CÍRKEV - channeling

12.08.2010 16:54

 

EDEGA:

Eutanázie je projev milosrdenství. Bůh Stvořitel nechce, abyste trpěli. I když si to způsobujete sami. Co se duše týče i to je o domluvě. I smrt je jen škola, kterou si máte projít. Co se nenaučíte teď, naučíte se později.. Stejně si vším nakonec projdete. Nebuďte na sebe tak přísní. I sebevražda je "cílem" a Stvořitel vás pak povede jako malé dítě, než prozřete skutečnou podstatu Boží.

 

Církev je jen takové divadlo pro pobavení lidí. Její fungování už nemá nic společného s tím, co bylo dříve potřeba. Jejich víra vás však může zachránit. Funkce církve je poněkud odlišná, než je vám předkládáno, ale potřeba jí (její existence) stále trvá, protože jinak by byla dávno zaniknuta.

 

Dnes je  jiná doba, je třeba se dívat jinak, je třeba být jiný. Vnímej a naslouchej.

 

VEUDA: 

 

Funkce církve:

1. Víra skrze církev sceluje svět (Zemi)

2. Trvání víry

3. Bourá dogmata

 

Text přijímala Dáša Bradávková a Oldřich Peterek